Buurtbudget Kachtem: jouw idee is 20.000 euro waard

108 dagen resterend

Alle inwoners van de stad Izegem die ouder zijn dan 16 jaar, komen in aanmerking om een project in te dienen voor het buurtbudget. Enkel projecten op Izegems grondgebied komen in aanmerking.

Bij het buurtbudget staat een grote mate van zelfinitiatief centraal. Het is de bedoeling dat je een team van minimum vier personen samenstelt, waarvan minstens één persoon meerderjarig is, en je samen jullie idee om de buurt te versterken uitwerkt tot een uitvoerbaar project. In een latere fase, wanneer blijkt dat jouw project gefinancierd zal worden met het buurtbudget, zal je zelf verantwoordelijk zijn met jouw team voor de effectieve uitvoering van je project.

4 reacties
Buurtbudget Kachtem: jouw idee is 20.000 euro waard

Tijdslijn

1

Dien je idee in

12 mei 2024 - 15 jun. 2024

Iedereen kan in deze fase een idee ter versterking van de leefbaarheid, buurtbetrokkenheid en sociale cohesie in de buurt indienen.

Twijfel je of je projectvoorstel in aanmerking komt voor het buurtbudget? Neem dan zeker de checklist op de website even door of neem contact op met de buurtwerker op het nummer 051 337 262 of jamie.vanheesch@izegem.be.

2

Maak van je idee een project

15 jun. 2024 - 31 jul. 2024

Stel een team van minimum vier personen samen, waarvan minstens één persoon meerderjarig is en werk jullie idee om de buurt te versterken uit tot een uitvoerbaar project.

Hou er rekening mee dat je project moet voldoen aan een aantal eisen. Deze vind je terug in het reglement onder artikel 2 en 3.

Ondersteuning vanuit de stad

De buurtwerker richt gedurende de maand juni en juli wekelijks een spreekuur in. Het spreekuur biedt je de kans vragen te stellen, in gesprek te gaan over je voorstel, andere geëngageerde mensen te ontmoeten, een plaats om samen je project uit te werken, ... Wanneer deze momenten plaatsvinden vind je terug op de website of in de uitgeschreven procedure.

Verder zijn er ook een aantal documenten, die je kunnen helpen bij het uitwerken van je project. Het document ‘projectaanvraag’ vormt hierin de leidraad. Aan de hand van de vragen geef je meer inzicht wat betreft de inhoud van het project, de locatie, de betrokkene, jullie aanpak, de manier van communiceren, ... De budgetraming helpt je om het financiële plaatje in kaart te brengen.

Indienen kan tot uiterlijk 31 juli 2024.

3

Haalbaarheidscontrole

01 aug. 2024 - 31 aug. 2024

De stad controleert alle ingediende projectvoorstellen op de voorwaarden die in het reglement staan, op haalbaarheid, en of het projectvoorstel in lijn ligt van de visie van de stad. Indien nodig neemt het team samenleving of de buurtwerker contact met je op om extra informatie op te vragen.

4

Stemming door de buurtbewoners

01 sep. 2024 - 22 sep. 2024

Alle inwoners van de buurt kunnen op participatie.izegem.be stemmen op hun favoriete projecten. Enkel inwoners die gedomicilieerd zijn in Izegem en 16 jaar zijn op het moment van registratie, kunnen deelnemen aan de stemming.

Iedereen die voldoet aan bovenstaande voorwaarden krijgt vijf unieke stemmen. Daarmee kan je stemmen op vijf projecten. Het is niet mogelijk om meerdere keren te stemmen op één project.

5

Stemming van de burgerjury

23 sep. 2024 - 30 sep. 2024

Als je tijdens de stemming voor inwoners stemmen hebt verzameld, krijg je de kans om je project voor te stellen aan de burgerjury. De burgerjury is een groep van acht Kachtemnaars met vertegenwoordigers uit alle leeftijdscategorieën.

Je krijgt een tiental minuutjes om je project voor te stellen. De jury krijgt de kans om vragen te stellen.

Annelies Margot
Annelies Margot
15 mei
Picknickbank of gewone bank

Wij zijn hier nieuw in Kachtem en we hebben er al eens over gepraat dat het leuk zou zijn dat er hier en daar een bank zou komen zodat de buren eens s…

Voorgesteld
Inge Everaert
Inge Everaert
16 mei
Plantjesbib

Plek om stekjes, zaailingen, ongewenste planten te ruilen, doneren of kopen. Zowel buiten- als binnenplanten.

Voorgesteld
Melissa Descan
Melissa Descan
2 dagen geleden
Pumptrack te Kachtem

Een pumptrack is een aaneengesloten circuit met bulten en kombochten, die elkaar ritmisch opvolgen. Je kunt het zien als een kruising tussen een BMX-b…

Voorgesteld
arrow_upward